Assemblea 18/07/2021

23 juliol 2021 | Assemblees, Copa Catalunya, Lliga Catalana, Selecció

El passat diumenge 18 de juliol es va realitzar la primera assembla amb la nova junta, com de costum hi van assistir tots els equips (Barcelona Eagles, Bocs Folls, Buckbeak Riders, Draco Dormiens i Nightmare Grims). En aquesta assemblea s’havien de decidir els reglaments i bases per les competicions que es preveu tornar a fer aquesta temporada després d’una temporada i mitja sense poder fer cap competició.

1. Previ

Es va començar explicant un canvi en el format actual de les assemblees, per un mètode més formal i ordenat que consisteix en un cop començat un punt de l’assemblea, es farà una ronda on cada equip exposarà tots els seus comentaris sobre el punt i després es debatrà sobre el que s’hagi comentat en cada cas i, si és necessari, fer més rondes. A més a més es va demanar que es facin esmenes concretes.

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior

Com sempre, es rebutja llegir l’acta anterior.

3. Discussió i aprovació de les Bases de competició de la Copa Catalunya 2021-22

A continuació trobareu el document amb les modificacions proposades per la junta:

La junta va exposar els canvis proposats al document, saltant-se els canvis de nomenclatura i correccions ortogràfiques i va obrir la ronda de comentaris per part dels equips.

Va començar Grims, proposant utilitzar un format similar al que es va fer el segon dia de la passada VI Copa Catalunya on una derrota no eliminava del torneig. A continuació Riders va dir que opinaven el mateix, perdre l’oportunitat de guanyar per una única derrota en un torneig tant important és perdre l’oportunitat d’anar a l’EQC molt fàcilment. Justament van ser Riders durant la passada Copa Catalunya que van perdre el primer partit i gràcies al sistema de doble eliminació van poder recuperar-se i arribar a la final. Tot seguit Eagles també van defensar que no fos un torneig d’eliminació única i a més a més van afegir que la classificació de la Copa anterior s’utilitzés per als emparellaments en comptes de fer-ho aleatòriament. La junta va informar que el format de l’eliminatòria es decidirà en una altra assemblea.

Es va presentar a votació l’esmena presentada per Eagles amb la modificació “2.2.a. La direcció decidirà els emparellaments i l’ordre dels partits a partir de la classificació de la Copa Catalunya anterior“. La proposta es va rebutjar amb els vots en contra de Grims, Draco i Bocs, el vot a favor d’Eagles i en blanc de Riders.

Tot seguit Grims va demanar d’afegir que la dotació econòmica que es pugui demanar exposada al punt 1.3.c sigui justificada. Així doncs, es va presentar a votació l’esmena presentada per Grims amb la modificació “1.3.c. La direcció pot exigir als equips la prestació de material i/o d’una dotació econòmica justificada tal com sigui requerit per la competició per tal de completar la seva inscripció” i var ser aprovada per unanimitat.

Riders va tornar a preguntar pel format de la Copa, per confirmar que encara que al document s’especifiqui eliminatòria a un sol partit es podria fer a dos partits, la junta ho va confirmar i es va procedir a votar les bases de competició de la Copa Catalunya 2021-2022 que es van aprovar amb els vots a favor de Grims, Draco, Bocs i Eagles i el vot en contra de Riders.

El document amb les propostes aprovades el teniu a continuació

4. Discussió i aprovació del Dossier de candidatures de la Copa Catalunya 2021-22

Document presentat amb les modificacions:

La junta va comentar els canvis més importants, que eren principalment canvis de data respecte a l’última versió. Cap equip tenia comentaris sobre el document presentat i es va votar la seva aprovació directament, sent aprovat per unanimitat.

Document aprovat:

5. Discussió i aprovació del Reglament general de la Lliga Catalana 2021-22

Proposta de reglament:

Com en els altres casos, la junta va comentar els canvis respecte al reglament anterior on els principals canvis eren que la classificació de la lliga determini l’ordre dels emperallements de la següent Copa Catalunya i l’entrega d’una copa per l’equip guanyador i diplomes pel segon i tercer lloc.

Un cop exposats els canvis, Grims va defensar que la copa i els diplomes s’entreguin davant la resta d’equips sigui a l’última jornada o en un acte independent amb tots els equips presents. La junta va demanar que ho presentés en forma d’esmena per afegir al document i poder votar-lo. L’esmena que van proposar va ser “3.3. c. L’entrega de premis s’haurà de realitzar a l’última jornada de la lliga amb tots els equips presents o en un acte independent amb tots els equips presents” i es va aprovar per unanimitat.

A continuació es va procedir a votar l’aprovació del reglament, el qual va ser aprovat per unanimitat.

6. Discussió i aprovació de la distribució de jornades de la Lliga Catalana 2021-22

Calendari proposat:

Un altre cop, el punt va començar amb la junta exposant el document, el qual era el calendari de l’any anterior modificant les dates. Tot seguit Grims va notificar que s’havien d’actualitzar les dates a la temporada 2021-22, ja que l’any de les dates era de la temporada 2020-2021 i també van preguntar com s’assignarien les lletres del calendari a cada equip i van proposar fer-ho aleatòriament, cosa que els equips estaven a favor unànimement. Així doncs es va procedir a l’assignació de forma aleatòria.

Sorteig de l’associació dels equips amb les lletres de la distribució

Així doncs, la correspondència final és:

  • A -> Bocs Folls
  • B -> Buckbeak Riders
  • C -> Nightmare Grims
  • D -> Draco Dormiens
  • E -> Barcelona Eagles

Un cop decidida la correspondència dels equips es va votar i aprovar la distribució de jornades de la Lliga per unanimitat.

7. Discussió i aprovació de les modificacions del Reglament d’organització de la selecció catalana

Modificacions proposades:

En l’últim document per aprovar, la junta, un cop més, va tornar a repassar les modificacions proposades, les quals eren en majoria per complir els requisits de seleccions de la IQA i els criteris d’elegibilitat, també es van eliminar elements repetits i es va modificar el procés de selecció del seleccionador, passant a ser escollit directament per part de la junta.

Grims van preguntar si l’eliminació de la frase “Actuar de forma no discriminatòria per raons de gènere, ètnia, religió, sexualitat i política” en els deures dels membres de la selecció era perquè s’inclou als deures dels socis al règim intern, motiu que la junta va confirmar. Tot i això van proposar una modificació amb l’esmena “5. Qualsevol membre de la selecció catalana en les categories esmentades ha de ser soci/sòcia de l’associació, sigui com a jugador/a o soci/sòcia regular, i ha de complir amb els seus respectius deures“, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Tot seguit, un altre cop per part de Grims, no estan d’acord amb el fet que l’elecció del seleccionador fos únicament per part de la junta, van proposar l’esmena “11. Durant la tercera setmana d’agost l’Assemblea General es reuneix i vota entre les opcions acceptades per la Junta Directiva“, que també va ser aprovada per unanimitat.

Finalment es van votar les modificacions i es van aprovar per unanimitat.

8. Revisió de les comissions

La junta va exposar l’estat de les comissions al moment de la reunió. Primerament es va comunicar el tancament de la comissió creada el 2019 per crear un reglament de règim intern base per als equips de l’AQC per falta d’activitat, tot i tancar-lo, si els equips ho consideren, es pot tornar a obrir. La comissió d’igualtat, formada per Tania Espinosa i Helena Soto estava preparant uns documents i per tant continua activa. I la comissió de comunicació, formada Alba Marcial, Marc Alcalà i Marc Couto gestiona la web i les xarxes socials.

9. Torn obert de paraules 

Finalment, l’últim punt de l’ordre del dia i, com cap equip tenia dubtes, el més ràpid. Tot i no haver-hi dubtes, la junta va animar als equips a complir amb el reglament de la lliga.

Pròxims esdeveniments

No hi ha esdeveniments