L'esport

El quadbol

El quadbol (prèviament conegut com a quidditch) és un esport de contacte intens i inclusiu que combina característiques del rugbi, l’handbol, el joc de matar i el joc del mocador. Dinàmiques d’esports diversos han donat vida a aquest nou esport tan emocionant com particular. La seva inclusivitat no deriva només del fet que és un esport mixt, també del fet que, per reglament, el gènere amb el qual un jugador s’identifica es considera el seu gènere al camp. D’aquesta manera, creiem aportar el nostre gra de sorra en la promoció de la visibilitat i acceptació de persones transsexuals i altres membres del col·lectiu LGBTI+.

Pilotes

Cada dinàmica de joc utilitza un tipus de pilota diferent i, en cert moment, totes estan en joc alhora. Així doncs, el joc mai no està centrat en un sol lloc sinó que cada pilota té la seva importància i estratègia.

La pilota de voleibol

Una pilota de voleibol (prèviament coneguda com a quàfel) usada per a marcar gols fent-la passar a través d’un cèrcol. Només la posició de caça, incloent-hi un guardià, pot agafar-la, encara que la posició de colpejament pot interactuar-hi desviant-la amb el llançament d’una pilota de matar, per exemple.

N’hi ha una sola en joc i cada gol són 10 punts.

Quàfel
Blàdgers

Les pilotes de matar

Unes pilotes de goma flexible com les de baló presoner o el joc de matar (prèviament conegudes com a blàdgers) usades per a deixar fora de joc temporalment a membres de l’equip adversari. Només la posició de colpejament pot agafar-les i, generalment, sempre que una pilota de matar de l’equip adversari toqui un jugador, aquest ha de desmuntar i tornar als seus cèrcols. Tanmateix, la posició de caça pot aturar-les amb una pilota de voleibol, de manera segura, sota determinades condicions.

N’hi ha tres en joc alhora i un jugador no pot tenir-ne més d’una alhora, tampoc cap equip no pot tenir-ne totes tres.

El mocador

Una pilota, sovint de tenis, continguda dins una màniga de tela (prèviament coneguda com a esnitx) que el portador del mocador (prèviament conegut com a corredor d’esnitx) duu fixada als pantalons, de manera similar al joc del mocador i el futbol flag. Aquest és un membre de l’equip arbitral amb la tasca d’evitar que el mocador sigui capturat i és acompanyat sempre per l’àrbitre del mocador, qui vigila les jugades al seu voltant i les potencials captures del mocador. Només la posició de cerca pot interactuar amb el portador del mocador i capturar-lo.

N’hi ha un sol en joc, surt al camp a la marca de 19 minuts i la captura són 30 punts que sovint assenyalen el final del partit.

Esnitx

Posicions

A grans trets, hi ha una posició de joc per a cada pilota, cadascuna amb la seva pròpia dinàmica. Les posicions són determinades pel color de la cinta que hom porta al front i els jugadors d’una posició no poden interactuar directament amb els d’una altra diferent.

Joc de gols: caça

Hi ha 4 caçadors per equip al camp i, llevat del guardià, s’identifiquen amb una cinta blanca.

Aquests jugadors tenen l’objectiu de marcar gols fent passar la pilota de voleibol a través d’un cèrcol de l’adversari alhora que eviten que l’adversari faci el mateix contra ells.

Posició de caça
Posició de guàrdia

Joc de gols: guàrdia

Un dels 4 caçadors té uns poders específics de guàrdia i se l’identifica per la cinta verda.

Generalment, s’encarrega de protegir els seus cèrcols i dirigir el joc de l’equip. Sol ser la darrera línia de defensa car que és l’únic amb immunitat a les pilotes de matar dins la seva àrea i pot aturar gols fent passar la mà o el cos a través d’un cèrcol.

Joc de matar: colpejament

Hi ha 2 colpejadors per equip al camp i s’identifiquen amb una cinta negra.

El seu objectiu és majoritàriament deixar fora de joc a membres de l’equip adversari, amb les pilotes de matar, per tal d’entorpir el seu joc de gols.

Posició de golpeig
Posició de cerca

Joc de mocador: cerca

Hi ha un cercador per equip i se l’identifica per la cinta groga.

Aquesta és l’única posició que no comença el partit, sinó que entra en joc a la marca de 20 minuts, un minut després de l’entrada del portador del mocador. El seu objectiu és capturar el mocador alhora que evita que ho faci l’adversari abans.

Camp

L’àrea de joc sol ser de gespa, sense desnivells, i dibuixa el següent rectangle sota el Reglament de la IQA 2022. Més enllà es considera l’àrea de públic, encara que les pilotes sovint surten temporalment del camp durant un partit. 

Gràfic del camp de joc
Gràfic del camp de joc

Cèrcols

Cèrcols

Tres cèrcols es posicionen a cada línia de gol, formats per anelles fixes a l’extrem superior de pals de tres alçàries diferents. Cada gol a través d’un d’ells, tant per davant com per darrere, són 10 punts.

Àrea de guàrdia

Àrea de guàrdia

Al voltant dels cèrcols se situa l’àrea de guàrdia, a on el guardià generalment no pot ser contactat per caçadors ni colpejat per pilotes de matar. S’hi col·loca una pilota de matar en començar un partit i després té un rol destacat en el joc de gols.

Àrea de substitució

Àrea de subsitució

L’àrea de substitució és un rectangle fora del camp, adjacent a l’àrea de guàrdia i la banqueta, des d’on els equips poden canviar els jugadors en joc en tot moment. Dins aquesta àrea només hi poden ser membres del cos tènic i jugadors a punt d’entrar al camp.

Línia de mig camp

Mig camp

A la línia de mig camp se situa la pilota de voleibol i una pilota de matar en el començament d’un partit, quan la majoria dels jugadors han de sortir des de la línia de banda de sortida. Durant el joc de gols, és també una línia de restricció.  

Joc

Cada equip es compon d’entre 7 i 21 jugadors dels quals entre 6 i 7 han de ser sempre al camp. El partit en comença només amb 6 per equip i els cercadors hi entren a la marca de 20 minuts de joc, un minut després del portador del mocador. Cada posició té un nombre concret de jugadors que han d’estar en joc al camp:

  • 4 de caça (incloent-hi sempre 1 guardià)
  • 2 de colpejament
  • 1 de cerca (només quan hi ha el mocador al camp)

Puntuació

L’objectiu principal és aconseguir la puntuació més alta possible, superant a l’adversari. Cada gol a través d’un cèrcol són 10 punts per a l’equip dels cèrcols contraris i el mocador són 30 punts per a l’equip que el captura i, generalment, posa punt final al partit.

Selecció Catalana marcant un gol a Bamberg

Quan la captura del mocador no atorga la puntuació més alta a l’equip de la captura, el partit continua amb una pròrroga sense mocador que acaba quan un equip renuncia al partit o s’assoleix l’objectiu de punts, determinat sumant 30 punts a la puntuació més alta en el moment de la captura.

Substitució

Els equips poden fer el nombre de canvis que vulguin entre jugadors dins i fora del camp, sempre que respectin el nombre de jugadors de cada posició, la regla del màxim de gènere i altres limitacions concretes.

Substitució de jugadors

Interacció entre posicions

Els equips poden emprar diferents estratègies per a arribar a marcar gol durant un atac a cèrcols. El joc de gols i el joc de matar, generalment, col·laboren en l’atac i la defensa, malgrat que la interacció directa entre posicions és molt limitada.

Interacció entre posicions

Infraccions

Des del moment en què l’àrbitre principal entra a l’àrea de joc per a preparar el partit fins que els equips abandonen el camp, la conducta dels jugadors està subjecta al reglament i unes determinades sancions. Les sancions bàsiques són les següents:

Tornada a cèrcols

Implica que un jugador hagi d’iniciar el procediment de fora de joc immediatament, la qual cosa inclou desmuntar i tocar un dels seus cèrcols abans de poder incorporar-se de nou al joc.

Targeta blava

Implica que un jugador hagi de passar un minut de temps de joc a l’àrea de penalització, deixant el seu equip amb un jugador menys fins que s’esgoti el temps o l’equip adversari puntuï. L’acumulació de targetes blaves no suposa una sanció major.

Targeta groga

Implica que un jugador hagi de passar un minut de temps de joc a l’àrea de penalització, deixant el seu equip amb un jugador menys fins que s’esgoti el temps o l’equip adversari puntuï. Un jugador és sancionat amb una expulsió si rep dues targetes grogues durant el mateix partit.

Targeta vermella

Implica que un jugador sigui expulsat del partit i el seu substitut hagi de passar dos minuts de temps de joc a l’àrea de penalització, deixant el seu equip amb un jugador menys fins que s’esgoti tot el temps.

Expulsió

Implica que un jugador hagi d’abandonar l’àrea de joc durant la resta del partit.

Regla del màxim de gènere

Un equip no pot tenir, alhora, més de quatre jugadors en joc que s’identifiquin amb el mateix gènere. A més, el gènere amb el qual un jugador s’identifica es considera el seu gènere, independentment del seu sexe o la seva documentació. S’assegura així que l’esport és inclusiu amb els gèneres i que la diversitat de gènere es manté sempre al camp de joc.

Jugadors de la Selecció Catalana a Bamberg

Acabament del partit

Encara que sense un tercer temps, com al rugbi, habitualment l’equip perdedor celebra la victòria de l’adversari i l’equip guanyador reconeix l’esforç de l’adversari, fomentant així la germanor entre jugadors i equips de quadbol. 

Reglament

Catalunya, com la gran majoria de països, juga amb el reglament de l’Associació Internacional de Quadbol (IQA), encara que en pugui fer lleugeres modificacions. Avui dia es juga sota el Reglament de la IQA 2022. 

Llibre de casos

L’Associació Internacional de Quadbol (IQA) ha publicat llibres de casos que complementen el respectiu reglament, clarificant-ne algunes regles i servint de referència per a situacions concretes en els partits. Els llibres de casos publicats fins ara es basen en reglaments anteriors i, per tant, no són necessàriament una referència adequada per a l’arbitratge actual. 

Creeu el vostre equip

Si us interessa l’esport i voleu jugar-hi però no teniu cap equip prou a prop o voleu el vostre propi equip, podeu crear un nou equip de quadbol amb la nostra ajuda.