Assemblea 18/03/2022

24 març 2022 | Assemblees, Copa Catalunya, Lliga Catalana

El passat divendres es va realitzar la segona assemblea de la temporada amb l’assistència de tots els equips (Barcelona Eagles, Bocs Folls, Buckbeak Riders, Draco Dormiens i Nightmare Grims).

Degut a l’absència del secretari, el tresorer va pendre les seves funcions durant la reunió.

1. Previ

El president va obrir la sessió i el tresorer va passar l’acta i l’assistència dels representants.

2. Lectura, si escau, i aprovació de l’acta anterior

El president va repassar els punts de l’assemblea anterior sense llegir-la íntegrament.

3. Anuncis i recordatoris de la Junta Directiva sobre el funcionament de la lliga catalana

El president va recordar les normatives de la Lliga Catalana i la necessitar de fer un avís per evitar que els partits de la Lliga passin a ser amistosos amb la participació de persones no sòcies.

4. Discussió i aprovació de les noves modificacions del Reglament de l’IQA 2020 (a proposta de Buckbeak Riders)

El punt va iniciar amb l’exposició de Riders per afegir el punt a l’assemblea. Els motius, explicats breument, van ser els problemes que va comportar la norma actual durant un partit de Copa amb una de les seves jugadores.

Tot seguit la junta va comunicar que es va separar en tres punts (els apartats a, b i c) la proposta per facilitar les votacions i possibles canvis.

a. Supressió dels punts 1.2.3.A.ii, 1.2.3.B.i, 1.2.3.B.ii i 1.2.3.B.iii

Primer es van explicar els punts a suprimir, que éren les modificacions de gènere que s’havien aprovat anteriorment. Tot seguit es va aprovar el punt amb 4 vots a fa vor (Riders, Eagles, Draco i Grims) i 1 en contra (Bocs).

b. Addició del punt 1.2.3.A.ii del text proposat per la Junta Directiva

Abans d’exposar els canvis, la junta va explicar els motius pels quals proposava aquests canvis i perquè els considera necessaris i feministies. A aquest discurs s’hi van afegir Riders, Grims i Draco, mentre que Bocs va fer un incís en el buit legal que presenta la norma i que es podria aprofitar amb mala fe.

El punt es va aprovar per unanimitat.

c. Addició del punt 1.2.3.B.i del text proposat per Buckbeak Riders

Riders va comentar que entenen que el canvi ja es podia fer anteriorment, però creuen important que es destaqui a la normativa el fet que es pot modificar. Tot seguit Grims van recordar que ja es poden modificar les dades en qualsevol moment i van preguntar com afecta a les persones de gènere fluid. Finalment, al poder-se modificar les dades, no es va veure que afectés a aquestes persones. També es va indicar que hi hauria d’haver un temps màxim per la modificació, per evitar problemes administratius a qualsevol esdeveniment si es poden modificar les dades al mateix esdeveniment o enmig d’un partit.

Es va aprovar el punt amb els 4 vots a favor de Riders, Eagles, Draco i Grims i l’abstenció de Bocs.

d. Aprovació del nou text proposat

El nou text agrupant els últims tres punts, es va aprovar per uninanimitat.

5. Discussió de la creació d’una comissió per la redacció de les modificacions del Reglament de l’IQA (a proposta de Buckbeak Riders)

Riders ha havia explicat durant l’explicació del punt 4, que la idea era fer una norma temporal durant el que queda de jornada i seguir treballant en millorarl-a mitjançant una comissió.

La junta va recalcar que les comissions són importants, però crear comissions on no s’hi apunta ningú no té sentit, aixi que si els equips voten a favor, que sigui assegurant que hi haurà voluntaris.

El punt s’acaba suspenent a petició de Riders i amb el suport dels altres equips.

6. Exposició dels resultats dels pressupostos participatius

La junta va exposar les diferents propostes que es van rebre:

  • Material de l’associació per esdeveniments o equips de nova creació
  • Esdeveniment de captació a la UAB

Per falta de concreció de la segona proposta i problemes amb l’emmagatzematge del material de la primera es van descartar totes dues.

Al descartar-se les opciones, es va decidir donar un mes més per enviar noves propostes o conretar i millorar les actuals, fins el 18 d’abril de 2022.

7. Discussió i aprovació del Dossier de candidatures de la Copa Catalunya 2022-23

La junta va presentar el dossier per les candidatures de la copa de la pròxima temporada, indicant que només s’han actualitzat les dates.

El dossier s’aprova amb els vots a favor de Grims, Eagles, Bocs i Draco i l’abtenció de Riders.

8. Discussió de la creació d’un calendari comú per als socis de l’AQC (a proposta de Buckbeak Riders)

Riders va explicar que la proposta es basava en poder tenir un calendari actualitzat dels esdeveniments de l’AQC (jornades de Lliga, Copa, Assemblees…), perquè la gent pugui veure de forma més fàcil el moviment que hi ha. La junta va indicar que en cas d’aprovar-se, la junta s’encarregaria de veure la millor eina per compartir el calendari, sent en principi, tal com havien comentat Riders, Google Calendar.

Es va aprovar la proposta per unanimitat.

9. Discussió i aprovació, si escau, de l’organització d’esdeveniments al País Valencià (a proposta de Buckbeak Riders)

Riders va explicar que podria ser una bona oportunitat per crear nous equips i augmentar els equipss i jugadors dintre de l’AQC fer esdeveniments a escoles o amb altres associacions al País Valencià, tal com ja es fa a Catalunya.

Bocs va preguntar si hi hauria problemes legals al tractar-se d’una associació catalana fent activitats a una altra comunitat autònoma. Riders els va comentar que es podria consultar, però que en principi no hi ha cap problema, al final ja s’estan organitzant jornades de Lliga allà.

Tots els equips van votar a favor, aprovant el punt.

10. Anunci i recordatori de la Junta Directiva sobre les reunions explicatives del càrrec de tresoeria

La junta va exposar la nula assistència de la primera reunió i va convocar la segona reunió pel 27 de març de 2022, a les 19:00 al canal de Discord dels socis de l’AQC.

11. Discussió i aprovació, si escau, de l’organització d’uns premis de l’AQC

La junta va presentar la iniciativa, indicant que en cas d’aprovar-se seria feina de la comissió que s’encarrega d’organitzar l’acte de final de temporada.

Es va aprovar per 4 vots a favor (Bocs, Riders, Grims i Eagles) i 1 abtenció (Draco).

12. Exposició del Comitè del Canvi de Nom de l’IQA i anunci de la Junta Directiva sobre la creació d’un debat intern al respecte

Degut a l’absència del secretari, el punt es va aplaçar.

13. Torn obert de paraules

Bocs va comentar que estan muntant un torneig internacional a Calella, l’Open Quidditch Calella, a finals d’agost, i van obrir les portes a voluntaris per organitzar-lo. Van afegir que ja tenen un formulari d’inscripció d’equips.

La junta va mostrar el seu suport al torneig i va oferir l’ajuda possible que puguin donar.

Pròxims esdeveniments

No hi ha esdeveniments