Assemblea 28/06/2020

30 juny 2020 | Assemblees

Un mes després de l’última assemblea on es va decidir finalitzar la temporada s’ha celebrat una nova assemblea per començar a organitzar la nova temporada 2020-2021. En aquesta ocasió els equips presents eren Barcelona Eagles, Bocs Folls, Buckbeak Riders i Draco Dormiens.

Segons l’ordre del dia es podia pensar que l’assemblea seria ràpida, però hi va haver força debat durant algunes de les mocions i finalment es va allargar fins a dues hores.

Moció 1.- Debat i votació proposta de modificació del reglament de la Lliga Catalana

Es pot trobar la proposta en el següent enllaç.

La primera moció va ser una de les que més debat va portar des pràcticament el principi. Va començar amb la junta comentant les diferents modificacions que s’han fet al reglament. Marcant en color verd els punts afegits i en vermell i ratllat els punts eliminats.

Un cop fet el resum, el debat va començar per la petició d’Eagles per flexibilitzar les regulacions del camp, ja que en àrees com Barcelona o Tarragona és difícil trobar camps assequibles. La junta va comunicar que no es podia donar una resposta directa a una petició com aquesta i que ho hauria de debatre.

Tot seguit Riders van demanar un aclariment sobre els rosters. Volien saber si es poden registrar nous jugadors un cop iniciada la Lliga o si els jugadors inscrits a l’inici seran els únics en poder jugar tota la Lliga. La junta va respondre que es poden afegir jugadors durant tota la duració de la Lliga sempre i quan es compleixin els temps, és a dir, abans de tancar la jornada on el nou jugador participaria.

A continuació Riders van demanar modificar la regulació de la cessió de jugadors per tal que l’equip amb jugadors cedits perdi el partit. Al jugar el partit però amb jugadors cedits comenten que en comptes de comptar el partit com una renúncia (150*-0), es podria finalitzar amb 30 o 50 a 0. La junta va contestar que aquestes modificacions s’han de debatre amb l’assemblea i decidir si s’accepta o no, i en quines condicions.

Bocs va contestar a la petició de Riders dient que si el que pretén la norma és permetre que es juguin partits sense tenir en compte la classificació, no hauria d’importar per quin marge perd l’equip amb jugadors cedits.

Es va tornar al primer debat, on Eagles aclareix la petició concretant que en zones com Barcelona i Tarragona és més difícil trobar camps disponibles per fer-hi les jornades. Bocs diuen estar a favor de certa flexibilització i demana quina és la sanció actual. La junta indica que en cas de no tenir un camp reglamentari i no notificar-ho implica la pèrdua per incompareixença de tots els partits de la jornada.

Per la norma actual, Riders diuen entendre que la flexibilitat que es demana ja existeix, ja que els equips poden notificar que no troben camp i la junta pot estudiar el cas o es poden intercanviar les dates a una altra jornada si en unes altres dates si és possible trobar camp.

Eagles concreten que al referir-se a la dificultat per trobar camp no és per les dates sinó pel preu. Ja que els camps solen valdre uns 50-70 €/hora i per una jornada costaria uns 500 €.

Tot seguit la junta proposa fer una especificació de què es considerarà acceptable i què no per un camp i què es considerarà una falta lleu i greu. Donant així duna certa flexibilitat en les especificacions del camp i mantenint la seguretat.

A continuació es vota la proposta de Riders per afegir el següent punt:

h. Els partits disputats amb jugadors cedits contaran com a renúncia per l’equip que conté jugadors cedits.

La proposta s’aprova per unanimitat i es vota el resultat en cas d’aquesta renúncia. Hi ha tres possibles resultats, quedant les votacions:

  • 30*-0:
  • 50*-0: Eagles i Riders
  • 150*-0: Bocs i Draco

A causa de l’empat, la junta desempata a favor del 150*-0, quedant el nou punt de la següent manera:

h. Els partits disputats amb jugadors cedits contaran com a renúncia per l’equip que conté jugadors cedits. Contant com a derrote de 0-150*.

Un cop votada la segona proposta proposada, Eagles concreta la seva proposta sobre la flexibilització dels camps:

Per incentivar la competició de la lliga, per equips que económicament els sigui impossible assumir el cost de un camp reglamentari (amb la seva deguda justificació), se’ls exclogui de la sanció per evitar que la lliga no sigui un sobrecost massa exagerat per un equip. Aquesta no-sanció serà debatuda per Asamblea amb aprovació de majoria simple.

A més a més, afegeixen que troben a faltar punts que regulin la cancel·lació de la lliga per situacions extraordinàries com la que estem vivint actualment. Sobre aquest punt, el secretari respon que personalment no creu que calgui afegir punts per regular situacions extraordinàries, ja que cada situació requerirà un tracte segons la situació.

Sobre la proposta, la junta diu que controlar els comptes d’un equip per veure si pot, o no, pagar un camp, és molta intromissió de l’AQC cap als equips. Bocs opinen com el secretari, que les situacions extraordinàries s’han de tractar des de l’AQC i no es poden regular, i sobre la proposta diuen que afegeix molta burocràcia i s’haurien de planificar les jornades amb més temps per poder convocar l’assemblea.

Després del comentari de la junta, Eagles indica que no s’ha entès la proposta. El que proposen és que els equips presentin els pressupostos dels camps i l’assemblea decideixi si el preu és excessiu o no. Llavors Riders pregunta quin seria el preu màxim per al camp i que el decideix. Eagles respon que això s’hauria de debatre entre els equips (assemblea).

Bocs comenta que la discussió de preus es complicarà massa i que presentar pressupostos de camps no indica que sigui impossible obtenir un camp, ja que hi ha altres formes. També proposen que si s’avisa amb temps que no es podrà obtenir un camp es conti una falta lleu i no una falta molt greu.

La junta recorda que ha proposat especificar més clarament que serà acceptable dins del fet que un camp sigui no reglamentari i que no serà acceptable.

Eagles indica que està a favor de la proposta de Bocs sobre contar la falta lleu en cas d’avisar amb temps.

Es decideix votar la proposta de la junta per especificar el que es considera un camp no reglamentari però acceptable i el que no. La proposta s’aprova per unanimitat, així doncs la junta redactarà les condicions per la pròxima assemblea.

Es deixa per la següent assemblea la votació de les modificacions que s’han demanat en aquest debat.

Moció 2.- Debat i votació format lliga Catalana

Totes les propostes inicien la competició a partir del 15 de setembre.

Proposta 1:

Mantenir el format actual assegurant que tots els equips fan tots els desplaçaments i ningú repeteix desplaçament.

Proposta format de la Lliga per la temporada 2020-2021

La lliga acabaria el 24 d’abril deixant temps per poder aplaçar jornades si fos necessari i s’ha deixat un forat entre octubre i novembre per ajustar el calendari a la Copa.

El debat d’aquesta moció comença amb la indicació dels Eagles que hi ha jornades que cauen en festiu, cosa que les fa dates complicades. El secretari respon que a personalment prefereix organitzar jornades en dies festius, ja que no se celebren moltes lligues i per tant els camps estan disponibles, a més a més, indica que l’EQC que s’anava a celebrar aquest any coincidia amb el pont del dia del treballador.

La junta recorda que sempre que s’avisi amb temps es pot demanar el canvi de data d’una jornada i que ja es preveu que es puguin fer canvis com per ajustar la Copa Catalunya o altres tornejos externs.

S’aprova la proposta 1 unànimement.

Moció 3.- Debat i votació format Copa Catalunya.

Proposta 1:

Fase classificatòria amb 10 partits tots contra tots. El cinquè classificat queda eliminat i la resta d’equips disputen la fase eliminatoria composta de semifinals i final a partit únic. Els perdedors de les semifinals disputaran un partit pel 3r i 4rt lloc.

Proposta 2:

Fase classificatòria amb 10 partits tots contra tots. El quart i cinquè classificats disputaran un quart de final. El guanyador del quart de final i els tres primers classificats disputaran la fase eliminatoria composta de semifinals i final a partit únic.  Els perdedors de les semifinals disputaran un partit pel 3r i 4rt lloc.

Es comença la moció amb Riders preguntant si les semifinals serien amb els equips en les posicions 1r-4t i 2n-3r segons la classificació de la lliga o aleatòriament. La junta respon que seria el format habitual, 1r-4t i 2n-3r.

A continuació Bocs pregunta si les propostes estan pensades per un sol dia o per dos dies. La junta respon que no s’han establert horaris per donar flexibilitat a les candidatures per hostejar la Copa Catalunya i que en principi, si es realitzen partits simultàniament, es poden fer en un sol dia tot i que l’ideal seria fer-ho en dos dies, amb més marge i descans pels equips.

Es realitza la votació de la moció amb els següents resultats:

  • Proposta 1: Bocs
  • Proposta 2: Riders, Eagles i Draco

Queda aprovada la proposta 2.

Moció 4.- Debat i votació de la petició d’Eagles i Draco

Es pot trobar la petició en el següent enllaç.

L’última moció de l’assemblea i també una de les que van generar més debat va començar amb Eagles demanant donar la paraula a una de les persones que va redactar la petició, Mikel. Va exposar la idea de la petició i va remarcar que no s’intenta canviar de país, ja que en algun altre estat que es consideri més segur valdria.

Els Bocs indiquen que des de fora aquest moviment es pot veure molt oportunista i es podria actuar d’altres formes, com implicar-se al grup de treball que va fer l’IQA per garantir la seguretat dels jugadors a la World Cup.

Tot seguit la junta indica que, tal com diuen Bocs, aquest moviment es veurà molt oportunista i destructiu, ja que en cap moment s’ha mostrat interès en anar a aquesta World Cup ni en saber el seu estat. També comenten que si es comencen a vetar estats per causes socials o de segureta, possiblement s’hauran de vetar altres estats o països i posen el cas de Mèxic, que creuen que vetar regions no és la solució, ja que ells mateixos tenen la fama de perillosos per les màfies, però en cas de fer-se un torneig en el seu territori assegurarien la seguretat dels participants. Afegeixen que la junta creu que hi ha molts punts intermedis abans de comunicar que l’AQC no assistirà a la World Cup per aquests motius.

A continuació Riders comenta que quan ho van debatre també van debatre sobre el punt de vetar Estats Units i no altres Estats on la discriminació racial també és estructural. Finalment indiquen no sabien que s’havia creat un grup de treball des de l’IQA i creuen que seria positiu i constructiu col·laborar-hi.

Tot seguit Mikel indica que la creació del grup de treball va ser posterior a la presentació de la petició als equips i que s’ha valorat positivament.

Llavors Riders proposa modificar el comunicat per donar suport al grup de treball i aportar-hi idees, i la junta respon que s’hauria de votar la modificació però abans s’hauria de tenir alguna persona al grup. Eagles està d’acord en modificar la petició però abans de fer-lo oficial que els equips proposin candidats a entrar el grup de treball.

Es procedeix a votar la modificació per donar suport al grup de treball en comptes d’indicar que l’AQC no assistirà a la World Cup i s’aprova per unanimitat.

A continuació la junta demana si algun equip ja té voluntaris per al grup de treball incidint en Eagles i Draco, ja que és la seva petició, però Riders comunica que el termini per presentar-se al grup de treball es va tancar el dia 24 de juny. Així doncs la junta comunica que des de l’AQC es poden posar en contacte amb l’IQA per veure si encara s’està a temps de presentar voluntaris al grup i tots els equips estan a favor.

La junta indica que s’haurà de veure quin tipus de missatge es comunicarà des de l’AQC, ja que estem fora de termini i que caldrà saber si es tenen voluntaris abans de comunicar-se amb l’IQA.

Precs i preguntes

Un cop finalitzades les mocions, es procedeix a respondre altres preguntes, tot i que aquest punt comença amb la junta demanant la inclusió d’un nou membre a la junta que s’encarregui de la comunicació amb Quidditch Europe i l’IQA, ja que la junta no se’n pot fer càrrec sempre i demana als representants si els sembla bé i que ho comentin als equips.

Després d’aclarir les funcions d’aquest nou membre, finalitza l’assemblea.

Com que la moció 1, sobre el reglament de la Lliga no s’ha acabat de debatre, es farà una nova assemblea en poques setmanes.

Podeu veure l’acta oficial a continuació:


Acta assemblea

Pròxims esdeveniments

No hi ha esdeveniments