Assemblea 28/05/2020

04 juny 2020 | Assemblees

Després d’un temps de silenci a l’espera de millorar la situació de la pandèmia mundial es va convocar una nova assemblea el dia 28 de maig. Alguns dels punts a tractar més importants eren també conseqüència de la pandèmia.

Tots els equips eren presents (Barcelona Eagles, Bocs Folls, Buckbeak Riders, Draco Dormiens i Nightmare Grims).

Moció 1: Decisió sobre la classificació a l’EQC d’aquest any

Després de la cancel·lació de l’EQC D1 el comité europeu ha donat la possibilitat de que cada NGB decideix que vol fer amb els equips que s’hi havien classificat.

Les opcions que proposem des de la junta són les següents:

 1. Barcelona Eagles es classifica automàticament per a l’EQC D1 d’aquesta propera temporada.
 2. Els esdeveniment d’aquesta temporada no afecten a la següent i la classificació a l’EQC D1 es continua decidint a la Copa Catalunya.
 3. Barcelona Eagles es classifica automàticament per a l’EQC D1 d’aquesta propera temporada i la Copa Catalunya passa a classificar a l’EQC a un any vista.
 4. El guanyador de la següent copa Catalunya jugarà un partit extraordinari, a mode de supercopa, contra el guanyador de l’anterior copa (Barcelona Eagles). El vencedor de la supercopa serà el equip que es classifiqui a l’EQC.

Lles tres primeres opcions eren proposades per la junta i Barcelona Eagles va proposar la quarta, recordem que ells van ser els campions de la Copa Catalunya d’enguany i, per tant, els que havien de participar en aquesta EQC.

La junta comença proposant un debat sobre les opcions, començat amb Eagles defensant la seva proposta. Així doncs, creuen que el millor seria no anul·lar el resultat de cap de les dues copes, i, per tant, afegir una supercopa per enfrontar els dos guanyadors. A continuació Riders pregunta si a la pròxima Copa també hi participarà Eagles, els quals responen que el format de la Copa es mantindria, però, en cas que el vencedor no fossin els Eagles es jugaria un partit contra ells per decidir l’equip classificat.

Eagles, responent a la pregunta de la junta sobre si el partit es jugaria immediatament després de la Copa o en una data posterior diu que  s’hauria de decidir en cas que s’aprovés l’opció. Riders demana una mica de temps per votar la decisió, ja que quan l’equip s’havia reunit per decidir el vot l’última opció encara no hi era. L’assemblea accepta donar temps per la votació i es continua amb la següent moció.

Moció 2: Propostes per acabar la temporada actual

La junta té les següents propostes per a finalitzar la temporada:

 • Cancel·lar la lliga i donar per finalitzada la temporada. 
 • Finalitzar la temporada i continuar la lliga la següent temporada. Es mantenen els resultats de les dues primeres jornades i es jugarien les 8 restants.
 • Continuar la lliga normalment a partir de quan es pugui reemprendre la normalitat.
  Això implica allargar la temporada durant l’estiu.
 • Continuar la lliga modificant el format per ajustar-la millor al temps que es disposi.
  Això implica allargar la temporada durant l’estiu.

És important tenir en compte que encara no sabem quan es podrà tornar a disputar la lliga.

També s’haurà de decidir quina opció es prefereix (1 o 2) en cas de que no es pugui disputar la lliga abans de que comenci la nova temporada a causa de la situació actual.

El debat comença amb Bocs dient que al ser la Lliga una competició no classificatòria i amb la situació actual creuen que el millor seria cancel·lar-la i començar a planejar la pròxima temporada. A continuació Riders pregunta si es tenia algun format pensat per la quarta opció, com per exemple ajuntar diversos partits en una mateixa jornada. També coincideixen amb bocs que s’hauria de començar a planificar la següent temporada.  La junta respondre que aquesta era la idea, però que sempre dependria del temps que es disposés.

Abans de la votació sobre la moció es vota el sistema de recompte dels vots, si ha de ser simple (l’opció més votada guanya) o absolut (l’opció guanyadora ha de tenir més del 50% de vots, fent diverses rondes de votació en cas necessari). Eagles, Bocs, Riders i Grims voten absolut i Draco simple, per tant el mètode de recompte dels vots serà absolut, requerint un mínim de 3 vots una opció per guanyar.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:

 • Opció 1: Eagles, Bocs, Grims
 • Opció 2: Draco
 • Opció 4: Riders

Així doncs la lliga queda cancel·lada i la temporada finalitzada.

Moció 3: Socis registrats després de l’última jornada de lliga

Des de la junta proposarem eximir del pagament de la quota de la temporada 2020/21 als socis que es va registrar després del dia 15 de febrer. Ja que han estat registrats aquesta temporada però tota competició ha estat suspesa després d’aquest dia.

Bocs pregunta si un jugador no accepta el registre de la pròxima temporada, se li retornarien els diners. La junta li respon que no, es pot utilitzar el registre d’aquests jugadors per la nova temporada però no es retornaran els diners si no volen continuar.

Es procedeix a la votació, la qual s’aprova per unanimitat.

Moció 4: Planificació següent temporada.

4.1 Pressupostos

Proposta de pressupostos de la junta per a la temporada 2020-21:

Proposta al document adjunt:

Obrir document

La junta proposa posposar el primer punt després dels altres punts d’aquesta moció, ja que es poden veure afectats. L’assemblea ho aprova per unanimitat.

4.2 Copa

El torneig classificatori a l’EQC s’ha de disputar abans del 31 de desembre. L’AQC proposa el següent dossier per presentar candidatures:

Proposta al document adjunt:

Obrir document

La junta comença dient que el document és una còpia de l’utilitzat per la Copa d’aquesta temporada modificant els temps. Després Bocs pregunta si el punt “El torneig serà celebrat en un sol dia concret” s’ha de prendre literalment així, la junta respon que no és una interpretació estricta, dependrà del format que s’acabi aprovant, que no es tracta d’una competició que s’estengui en el temps. – Cal recordar que si el document és el mateix que l’utilitzat aquesta temporada i que en aquesta Copa el torneig es va celebrar en dos dies no consecutius ja que hi havia un dia de descans enmig, es pot entendre que no hi hauria problemes en un format semblant tot i no ser estrictament consecutius.-

Bocs proposa votar abans la moció 1 aplaçada perquè en cas d’haver-hi supercopa (l’opció 4 de la moció 1) no es podria fer la copa el dia 30. Els equips accepten votar la moció 1.

Moció 1: Votació

Abans de procedir a la votació Riders pregunta si es manté el format de recompte per majoria abosluta, la junta respón afirmativament si no es demana el contrari per part de l’assemblea. Tots els equips estan a favor, així que totes les pròximes votacions es mantindrà el format per comptar vots.

La votació finalment es realitza obtenint els següents vots:

 1. Opció 2: Bocs, Grims i Riders
 2. Opció 4: Eagles i Draco

La opció 2 guanya per majoria absoluta i, per tant, la Copa manté el format.

Moció 4

4.2 Copa

Bocs proposa modificar el punt que es debatia anteriorment del document per “El torneig serà aprovat en un sol dia o X dies seguits concrets segons indiqui el format de Copa aprovat“. S’aprova la modificació per unanimitat.

Es procedeix a la votació sobre aquest punt i s’aprova per unanimitat, per tant els equips tenen fins al 31 de juliol per enviar les candidatures per la pròxima Copa i la data serà entre el 15 de setembre i el 30 de desembre.

4.3 Lliga

Queda subjecte a la decisió que es prengui al punt 1.

Riders comença el debat dient que els agrada el format actual perquè és més còmode i f¡acil d’organitzar tot i que també veuen bé organitzar la lliga a partir de setembre fent anada i tornada, utilitzant així la Lliga com per tenir més rodatge per la Copa. Bocs respon que els sembla correcte la proposta de Riders però que s’haurà de tenir en compte la data de la Copa per poder fer un calendari.

La junta respón que a mitjans de juliol s’hauria de saber la data d ela Copa i es podria organitzar la Lliga amb temps, Bocs remarca que seria a mitjans d’agost, no de juliol. Riders proposa que entre l’última jornada de lliga abans de la Copa i la Copa hi hagi un parell de setmanes de descans i Bocs proposa deixa un buit de 2-3 setmanes i després adaptar-ho quan es sàpiga la data de la Copa o no marcar les dates però tenir a punt quines jornades hi haurà d’aver entre setembre i desembre.

L’assemblea aprova la idea de Bocs per unanimitat i la junta proposa parlar del format concret d ela Lliga en la propera assemblea on es podran tenir propostes concretes de format ara que s’ha discutit sobre el que es vol per part de l’assemblea.

4.4 Selecció

Informar que hi haurà Mundial el 2021 i el 2024. Els jocs Europeus seran el 2022 i el 2023.

Comunicat IQA

La junta informa que el cos tècnic de la selecció es canvia a cada temporada, però com no hi ha hagut cap competició on hagi participat s’ha de decidir què fer.

Bocs opina que s’hauria de tornar a votar i, si el cos tècnic vol continuar, que es torni a presentar ja que no sabem si el cos tècnic vol continuar o no.

Finalment es vota parlar amb la selecció i si està disposada a continuar mantindrela i sinó escollir una nova. S’aprova per unanimitat.

4.1 Pressupostos

La tresorera va començar explicant els pressupostos, comentant les diferents despeses. Tot seguit, el secretari va detallar algunes dades, com el deute que encara té l’anterior tresorer amb l’associació, pagaments encara no realitzats (Copa i formacions) i els ingressos previstos.

Després de l’explicació, Eagles van preguntar quan es pagaria una formació que van fer dos Eagles, la junta va respondre que estan a la espera de rebre les factures per fer els pagaments.

Els pressupostos s’aproven per unanimitat.

Moció 5: Modificar els estatuts per a canviar els períodes de mandat de 2 a 4 anys.

En cas de que s’accepti la moció, la junta proposa aprofitar aquest canvi per a revisar altres punts que es vulguin modificar dels estatus.

La junta va explicar que ja que el canvi d’estatuts requereix d’un pagament s’aproficaria aquest canvi per revisar altres punts que es vulguin modificar durant la temporada.

Riders està a favor de modificar els estatuts i Eagles proposa que els mandats siguin de 3 anys en comptes de 4 i que el grup de treball estigui format per un membre de cada equip. La junta va proposar votar primer si 3 o 4 anys i després la formació del grup de treball mentre que Riders va proposar que es formi el grup de treball i que sigui el propi grup de treball el que decideixi la modificació de les durades del mandat i al resta de canvis.

Es va decidir votar si es forma el grup de treball tal com proposen Eagles i Bocs va preguntar si el grup estaria format exclusivament per un membre de cada equip o si seria flexible i si hi hauria un membre de la junta. La junta va respondre la pregunta de Bocs dient que la proposta seria d’un membre exclusiu de cada equip i un membre de la junta que faria d’encarregat del grup de treball.

S’aprova per unanimitat que el grup de treball per modificar els estatuts estigui format per 6 persones, 1 de cada equip (5 equips diferents) i 1 membre de la junta.

Moció 6: Debat i votació de la proposta d’Eduardo Cebrián a través de Buckbeak Riders.

Es pot trobar la proposta al següent document:

Proposta tornejos

Es va donar veu a Eduardo perquè pogués explicar la seva proposta. La qual, de forma senzilla es tracta de realitzar dos tornejos contuntament amb la AQE, el primer amb els equips que vulguin participar de les dues NGB i no vagin a la EQC i el segon amb els equips que vagin a la EQC i els 4 primers classificats del primer torneig.

Després de l’explicació, Bocs comenta que no els desagrada, pero indica que no només hi ha la Copa, que també hi ha la Lliga, la qual s’intenta fomentar. També comenta que hi ha precedents de problemes a l’hora d’organitzar tornejos conjunts amb l’AQE i pregunta com es financiarien els tornejos. Edu respón que el tema del finançament no està escrit, però que la idea era que cada torneig s’en fés càrrec una NGB de forma independent.

Es sotmet la proposta a votació obtenint els següents resultats:

 • En blanc: Bocs
 • A favor: Eagles, Riders, Draco i Grims

La proposta s’aprova i la junta comenta que en els propers dies es posaran en contacte amb la junta de l’AQE i aniran matenint informats a l’assemblea i els equips. També recorda que encara que ara s’hagi aprovat, ara s’ha de preparar i comentar conjuntament amb l’AQE i no es pot asegurar que s’acabi fent.

Moció 7: Debat i votació sobre la proposta de sancions bilaterals amb l’AQE

Es pot trobar la proposta al següent document:

Proposta sancions bilaterals

La junta explica que després dels problemes ocasionats la temporada anterior pel tresorer, la junta va demanar a l’AQE prohibir-li entrar a l’associació, i a partir d’aquest punt s’ha creat aquesta proposta per futures sancions en cas necessari.

Bocs pregunta si la mesura és retroactiva, és a dir, si es podria aplicar a sancions emeses abans de l’aprovació de l’acord i també pregunta que passaria si el motiu de suspensió d’una NGB no és vàlid en l’altre. La junta respon que és un mètode per comunicar suspensions i s’estudiarà cas per cas i que en cas de desacord en una sanció, les NGB estudiarien el cas conjuntament.

Bocs reitera en la pregunta sobre què passaria si no s’arriba a un acord, ja que segons el document l’acceptació està implicitament obligada i la junta respon que en aquest cas, l’acord que s’està votant deixaria de ser vigent i es trencaria.

Finalment es realitza la votació sobre l’acord amb els següents resultats:

 • A favor: Bocs, Riders, Eagles, Grims
 • En contra: Draco

La proposta de sancions bilaterals amb l’AQE queda aprovada.

Just abans de finalitzar la junta comunica que es prepararà una nova assemblea en el temps mínim requerit per parlar de la planificació de la següent temporada.

Podeu veure l’acta oficial a continuació:


Acta assemblea

Pròxims esdeveniments

No hi ha esdeveniments