Assemblea 07/10/2019

12 octubre 2019 | Assemblees

El passat dilluns 07 d’octubre es va celebrar la segona assemblea d’aquesta temporada amb la assistència de tots els representants i la junta de l’associació.

L’assemblea va començar amb la lectura de l’acta anterior (assemblea 16/09/2019) per, a continuació començar amb les mocions de l’ordre del dia.

Moció 1

Es presenta la proposta de pressupostos de la junta per a la temporada 2019-20. Tot i que no es votarà al final de l’assemblea, ja que hi ha diverses incògnites que es resoldran durant l’assemblea.

La tresorera va començar explicant els nous pressupostos presentats. Responent a les preguntes d’Eagles i Buckbeak va dir que el pressupost surt am pèrdues en cas que no es cobri el deute de l’antic tresorer i que la previsió d’ingressos s’ha fet amb els registres actuals.

Pressupostos 2019

A continuació el president, responent a les preguntes de Bocs, va dir que la quota de la IQA és la quota per la World Cup i que en cas de no cobrar el deute es preveu obtenir més ingressos ja que la junta creu que les inscripcions són molt justes. En cas que realment l’associació es quedés en números negatius es podria retallar de diversos llocs, per exemple de la selecció si no pot assistir a la World Cup als Estats Units o no es fa l’EQC, si cap d’aquestes situacions succeïs es retallaria del pagament als àrbitres.

Sobre la possibiliat de de retallar els pagamens a voluntaris Bocs opina que no hauria de ser el lloc a retallar, ja que és classificatòria. El president respon que en cas de realitzar retallades es convocaria una assemblea.

Finalment Bocs es queixa que es retallin diners que es destinin a la copa ja que no hi ha tant marge. El president proposa que es determini un ordre de prioritats en cas d’haver de retallar partides i que la Lliga es retalli abans que la Copa. La assemblea aprova per unanimitat retallar abans la Lliga que la Copa

Moció 2

Debat i votació sobre la candidatura de Copa Catalunya.
En cas de no acceptar la candidatura es disposarà d’una setmana per a presentar una contraproposta. Si es presenta una contraproposta es votarà entre les dues propostes. Si no es presenta contraproposta, la candidatura passa a adoptar-se automàticament.

El president va començar la moció exposant que en cas d’aprovar-se la candidatura de Bocs no s’hauria de pagar camp i ja no estariem en dèficit però Bocs va remarcar que paguen una assegurança de responsabilitat civil anual i és el que els permet accedir al camp durant tot l’any.


Candidatura Copa Catalunya

En quan es va saber que el camp no era 100% gratuït el president va proposar que l’AQC pagui una part proporcional del cost de l’assegurança, concretament els diners justos perquè l’associació no quedi en dèficit.

Eagles va preguntar si ja que es paga una part de l’assegurança es faria més ús de les instal·lacions a a part de la Copa. El president va respondre que la temporada passada ja es van fer altres actes al camp (jornada de lliga, entrenaments de la selecció) i que aquest any la intenció es la mateixa.

A continuació el president va proposar afegir el punt per pagar la part proporcional i Bocs va demanar que primer es votés la candidatura i en cas que s’acceptés, votar si es paga la part proporcional. La junta ho va acceptar.

Buckbeak va preguntar si els dies escollits (6 i 8 de desembre) eren definitius o si es podria fer en dos dies consecutius. Bocs (per part del secretari) va contestar que no és possible ja que utilitzen el dia 7 per partits de futbol endarrerits.

Abans de les votacions Draco va demanar saber la quantitat exacta del cost que tindria el camp, el president va confirmar que es pagarien 50€.

A la votació sobre la candidatura de la Copa Bocs, Grims i Draco voten a favor, Buckbeak s’abstenen i Eagles en contra. Eagles va informar que estan a favor de la seu però no del format de dies separats.

A la votació sobre el pagament de 50€ a Bocs pel camp, els cinc equips voten a favor.

Abans de continuar amb la següent moció i vist el temps que quedava per finalitzar l’assemblea, el president va demanar alterar l’ordre del dia per passar el punt 4 per davant del punt 3, l’assemblea ho va aprovar per unanimitat.

Moció 4

Debat i votació sobre la proposta dels pressupostos de la junta per a la temporada 2019-20.

La moció va començar amb els Buckbeak preguntant el motiu pel qual hi ha una quota de 20€ amb veu i una de 40€ amb veu i vot. El president va respondre que és una adaptació del sistema de quotes antic, finalment remarcant que es una espècie de quota d’equip.

Tot seguit Bocs van preguntar que si als pressupostos es modifica el cost del camp per la Copa a 50€ per tenir un balanç de 0€ es podria pagar a les snitch. Proposen un pagament simbòlic de 1 o 2 € i restar-los del pagament de l’àrbitre principal. Recordem que el balanç a 0 es considera sense recuperar els diners de l’anterior tresorer. També van preguntar si es tenia pressupost de l’assistència sanitària.

El president va respondre que s’està avançant per obtindre el cost de l’assistència sanitària i que no es modificarà res més dels pressupostos per quadrar els números. Bocs van preguntar si el cost actual està basat en alguna cosa i el president va respondre que es el que la junta creu que ha de costar, però que en quan arribi el pressupost arribi s’ajustarien els pressupostos en cas necessari.

Després Bocs van preguntar sobre els voluntaris, si es demanaran voluntaris es tinguin el nombre de voluntaris externs a l’AQC i si aquests tindran els beneficis dels voluntaris. El secretari va respondre que només es demanaran voluntaris als equips un cop es tingui els voluntaris externs a l’AQC i que els voluntaris “obligats” no tindran els beneficis de la resta de voluntaris ja que no s’han presentat voluntàriament.

A continuació Eagles va preguntar si gent no inscrita al equip dintre de l’AQC però vinculada a un equip i amb titulació d’àrbitre podria comptar per al mínim d’àrbitres de la lliga. El president va respondre dient que la norma tal com està redactada actualment no és possible, però estaria bé modificar-la per a que cada equip hagi de portar un mínim d’àrbitres (estiguin vinculats o no a l’equip) per a cada jornada.

Finalment es vota la proposta i s’aproven els pressupostes per unanimitat.

Moció 3

Organització de la Lliga catalana, revisió de format.
Assignar dates i equip hoste a cada jornada.

El president va proposar posposar el punt per la propera assembla pel mateix motiu pel qual s’havia alterat l’ordre del dia. Bocs van demanar quan se sabria l’horari de la copa i com es procedirà si no hi hagués prous voluntaris, el president respon a la pregunta dient que l’horari es paria públic durant la setmana i no es preveu la situació que comenten, si es donés el cas, ja es miraria com es procedeix.

Buckbeak demana que la moció s’hauria de resoldre el més aviat possible i el president proposa votar aplaçar la moció per fer una assemblea durant la mateixa assemblea o per dues setmanes després.

Els equips van votar la proposta del president, votant només a favor Buckbeak i la resta en contra. Per tant la moció va quedar aplaçada per la pròxima assemblea que se celebrarà el dilluns 21 d’octubre.

Per acabar, Buckbeak va demanar si hi ha opció per tenir spot a l’EQC 2 i/o EQC1 com a NGB. La junta respon que no té informació però ho demanarà. Bocs proposa un punt per a regular les consultes a socis al règim intern i també proposarà altres idees quan les tingui redactades. El president comenta que les propostes i mocions per la pròxima assemblea es facin arribar al correu de la junta.

Finalment conclou l’assemblea.

A continuació trobareu l’acta oficial.


Acta assemblea

Pròxims esdeveniments

No hi ha esdeveniments