Preguntes a la candidatura per les eleccions a Junta 2021

16 maig 2021 | Eleccions

Amb l’anunci de la candidatura a les eleccions per la nova junta vam obrir un formulari per poder fer preguntes sobre la candidatura directament als seus membres. Aquestes son les preguntes que els heu fet i les seves respostes.

Quins punts millorarieu de la Copa Catalunya exactament?

Com diem a la candidatura, creiem que la repetició innecessària de partits resten valor a la Copa. Per tant proposem, evitar duplicitats de partits, fer que la lliga determini la classificació inicial a la copa i buscar fórmules per a poder gravar i/o retransmetre la Copa.

Com donarieu mes prestigi a la Selecció?

Com diem a la candidatura, per a donar més prestigi a la selecció proposem una remuneració simbòlica al seleccionador per a les seves funcions i que aquest sigui escollit per la junta. Amb això pretenem donar més força i importància a aquesta figura clau per al bon funcionament de la selecció.

Com serien les noves quotes?

Tot i que hem debatut sobre si canviar la forma de les quotes, creiem que el més adient és mantenir una sola quota anual que anirà incrementant segons anem implementant els punts que proposem.

Com millorarieu la lliga?

Tal com diem a la candidatura, la nostra intenció és fer que la lliga sigui més fluida i seriosa. Per a fer-ho proposem començar-la més a principi de temporada i que els equips hagin de donar informació més regular sobre l’estat de les jornades que organitzen.

Lligat amb la millora de la Copa, proposem que la lliga serveixi com element classificador per a la Copa de la temporada següent. Fent així que el rendiment d’un equip a la lliga influeixi a la nostra competició més consolidada.

Com fomentarieu la creació de nous equips al nostre territori?

Sóm del parer de que, com més gent conegui l’esport, més possibilitats de que hi hagi gent interessada a formar equips. Per tant volem destinar recursos a la promoció sostinguda en el temps de l’esport i l’associació. També volem potenciar els contactes amb altres entitats que ens permeti tenir més visibilitat i augmentar les formacions a professors d’educació física i activitats a escoles i instituts.

Us agradaria fer un torneig de regions com es feia abans?

No depèn de nosaltres l’organització d’un torneig d’aquest caire. Si bé qualsevol oportunitat per a practicar l’esport és benvinguda. Com a junta volem destinar els nostres esforços a la creació d’un torneig de pretemporada que agafi el relleu del que va ser el BMT en el seu moment.

aquest any hi haurà copa?

Abans de que comenci la nova temporada Copa com a tal no, ja que tampoc hi ha EQC. Si fos possible organitzariem un torneig amistós a l’AQC però tal i com està la situació actual, veiem poc probable que sigui viable abans de setembre.

Pròxims esdeveniments

No hi ha esdeveniments